GOOGLE CAR
Editorial illustration
Client: Stopp&Belägg, 2015